หลายคนมักจะถาม DMS Smart ว่า อุปกรณ์สมาร์ทโฮม หรือระบบควบคุมอัติโนมัติภายในบ้านมีราคาแพงหรือเปล่า  ขออนุญาตตอบว่า เนื่องจากเทคโนโลยีนี้มีการพัฒนามากขึ้น ทำให้ต้นทุนลดลงกว่าก่อนหน้านี้ เช่นว่า หากเราต้องการ ควบคุมอุปกรณ์สักชิ้นภายในบ้านผ่านโทรศัพท์มือถือได้ งบประมาณไม่เกิน 1,000-2,000 บาทก็น่าจะทำได้แล้ว

ถ้าเราต้องการเพิ่มจำนวนอุปกรณ์ที่ต้องการควบคุม ก็จะเพิ่มอุปกรณ์สมาร์ทโฮมมากขึ้น  นอกจากนี้ยังขึ้นกับบ้านแต่ละหลังด้วยว่าจะสามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้อย่างไร บ้านหลังใหญ่ก็อาจจะมีงานติดตั้งมากกว่า

Smart Home Figure

รายละเอียดความต้องการของผู้อยู่อาศัย และฟังก์ชันการใช้งานที่เหมาะสมกับแต่ละบ้านก็เป็นตัวแปรในการประเมินงบประมาณ โดยทั่วไประบบสมาร์ทโฮมจะเกี่ยวข้องกับ แสงสว่าง ความปลอดภัย กล้องตรวจตรา เครื่องใช้ในภายในบ้าน ระบบปรับอากาศ การดูแลสวน การประหยัดพลังงาน เป็นต้น

ติดต่อเรา DMS Smart เพื่อบอกเราว่าคุณอยากเริ่มต้นสมาร์ทโฮมแบบไหน

Tell us more how you want to start your smart home