เทคโนโลยีในปัจจุบันเข้ามาอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวัน มีส่วนทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในหลายๆด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่

สมาร์ทโฮมเป็นเทคโนโลยีหนึ่งในบ้านซึ่งได้มอบความสะดวกสบายให้คุณผู้อยู่อาศัย ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องใช้ในบ้าน เปิดปิดไฟแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศอัติโนมัติ และยังช่วยคลายกังวลที่จะลืมเปิดปิด รวมถึงช่วยคุณดูแลได้ในเรื่องความปลอดภัย

เมื่อในแต่ละวัน เรามีภาระและสิ่งที่ต้องทำมากมาย แต่ในบ้านเรายังมีสิ่งที่เราต้องทำและดูแลอีก

ให้บ้านช่วยคุณ แทนที่คุณจะต้องคอยดูแลบ้าน

Technology now is coming close to everyone, it improve and develop including economics, socials and livings.

Smart Home help you in more comfort to control your home and appliances including lighting air-condition and relief you from anxiety or worry about safety.

In each day you have many things to do to take care, your home is part of it.

Have Smart Home to help you instead of taking care of it.

Home Peace of Mind

เนื่องจากเทคโนโลยีนี้ดูเป็นวิทยาการขั้นสูง และคนทั่วไปจะคิดว่ามีความยุ่งยากและราคาแพง แต่แท้จริงแล้ว ณ เวลานี้เทคโนโลยีนี้ได้ถูกพัฒนาและแพร่หลายขึ้นมาก ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง จนทำให้บ้านไหนๆ สามารถเริ่มต้น Smart Home ได้ แต่เราก็ต้องคัดเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับความต้องการ

DMS Smart จะช่วยคุณพิจารณาว่าคุณจะเริ่มต้นอย่างไรได้ ใช้งานได้อย่างไร ติดต่อเรา

Smart Home seems to be advance technology and people might think it is too complicated and expensive. But now technology in this area has gone through much more improvement. So everyone can start Smart Home easily, however we need to select appropriate system and devices to fit in your requirements.

Contact DMS Smart to help you consider where to start.

Elder and Child

ด้วยอุปกรณ์และระบบ Smart Home จะช่วยให้คุณคลายความกังวลลงได้ เนื่องจากคุณมีผู้ช่วยเพิ่มในการดูแลบ้านของคุณ การเปิดปิดล็อคประตูจากมือถือเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นรวมถึงเมื่อลืม หรือไม่แน่ใจว่าได้ปิดหรือไม่และยังสามารถดูภาพวีดีโอจากประตูได้ การตั้งเวลาอัตโนมัติให้กับอุปกรณ์ เครื่องใช้ในบ้าน ทำให้ตัดเรื่องที่คุณต้องทำ หรือกลัวว่าลืมทำออกไปได้บ้าง

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มคนที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากประสิทธิภาพของร่างกายย่อมต้องมีลดลงบ้างตามอายุ เช่น ความแข็งแรง สายตา การเคลื่อนไหว ตัวอย่างที่พบได้ ในแต่ละปี 30% ของผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปจะพบการหกล้ม และใน 10% ของกลุ่มที่ล้มนี้มีการล้มอยู่หลายครั้ง นอกจากนี้ยังพบกลุ่มที่มีอาการความจำเลื่อม หรืออัลไซเมอร์ด้วย

Elder Care

หากเรามี Smart Home ให้บ้านดูแลคุณ ช่วยเหลือคุณให้สะดวกขึ้น รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุด้วย  จะดีแค่ไหนที่คุณจะกังวลน้อยลง มีผู้ช่วยคุณและดูแลคนที่คุณห่วงใย เช่น Smart Home ช่วยเปิดปิดไฟแสงสว่างตามเวลากิจวัตร หรือเปิดตามพื้นที่ทิศทางที่เดินไป รวมถึงช่วยตรวจสอบอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ หรือพัดลม เปิดปิดม่านกันแสงแดด

ติดต่อพูดคุยกับ DMS Smart เพื่อเริ่มต้นเริ่มใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีวันนี้

Elder enjoy

นอกจากผู้สูงอายุแล้ว กลุ่มผู้ที่มีข้อจำกัดด้านสภาพร่างกาย หรือผู้พิการสามารถใช้ Smart Home ให้เกิดความสะดวกสบายได้ในลักษณะเดียวกัน ขณะที่กลุ่มเด็กเองก็ยังต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง ถ้ามีอุปกรณ์หรือระบบที่คอยบอกว่า เด็กๆ หรือลูกของคุณเดินผ่านเข้าประตูมาอยู่ที่บ้านแล้วน่าจะทำให้ผู้ปกครองอุ่นใจมากขึ้น

หากเรามีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้าน Smart Home สามารถช่วยตรวจดูปริมาณอาหาร และตั้งเวลาควบคุมปริมาณ รวมถึงดู location GPS และ ผ่านกล้องวีดีโอ

ยังมีสถานการณ์ที่ Smart Home ช่วยอำนวยความสะดวกสบาย และช่วยลดความความกังวล ได้อีกมาก ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการ และไลฟสไตล์ของแต่ละคน และแต่ละบ้าน

DMS Smart จะช่วยเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ บ้านไหนๆก็เริ่มต้น Smart Home ได้

Man serve