ตะกร้าของฉัน 0 รายการ: 0.00 บาท

Smarter Business ธุรกิจ

Smarter Business - DMS Smart

ดีเอ็มเอส สมาร์ท ช่วยคุณได้อย่างไร?

● ออกแบบ ติดตั้ง งานโครงการ กลุ่มสินค้า อุปกรณ์สมาร์ท อุปกรณ์อัจฉริยะ

● การตั้งเวลาเปิดปิดไฟในและนอกอาคาร ร้านค้า สถานประกอบการ หรือสำนักงาน

● เปิดปิดไฟป้ายโฆษณา ไฟสัญญาณ ตามตารางเวลาการใช้งาน

● เปิดปิดปั๊มน้ำ ระบบบำบัดน้ำ ในอาคาร สระน้ำ

● ควบคุมการเปิดปิดจ่ายน้ำในแปลงงานเกษตร รดน้ำต้นไม้ สวนสาธารณะ

● ดูแลเปิดปิดเครื่องให้น้ำ และอาหารสัตว์ต่างๆ ในฟาร์ม รวมถึงการจ่ายออกซิเจนให้แก่สัตว์น้ำได้

● ออกแบบ จำหน่ายตู้ควบคุมและตั้งเวลา สำหรับปั๊มน้ำ มอเตอร์ พัดลม เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่างๆ

● ตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้น ผ่านสมาร์ทโฟน ตั้งค่าเปิดปิดอุปกรณ์เพื่อควบคุมอุณหภูมิหรือความชื้น สามารถส่งอีเมล์เตือน โทรแจ้งเตือน ส่งข้อความไลน์ และบันทึกวันเวลาลงตาราง excel  ได้ สามารถควบคุมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ได้ Email alert - DMS Smart  Call Alert - DMS Smart Line alert - DMS Smart Microsoft Excel - DMS Smart

● ควบคุมเปิดปิดสวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ สามารถส่งอีเมล์เตือน โทรแจ้งเตือน ส่งข้อความไลน์ และบันทึกวันเวลาลงตาราง excel ได้ สามารถควบคุมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ได้ Email alert - DMS Smart  Call Alert - DMS Smart Line alert - DMS Smart Microsoft Excel - DMS Smart

● ธุรกิจโรงแรม ห้องพัก ทันสมัยมากขึ้นด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ลูกค้าสามารถเปิดปิดควบคุมได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านสมาร์ทโฟน หรือด้วยคำสั่งเสียง และสามารถควบคุมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ได้

● ระบบความปลอดภัย ระบบป้องกันอัคคีภัยให้อาคาร บ้าน หรือห้องพัก

Tell us more about what you want us to help in your business, work and operation.

52 รายการ

รายการต่อหน้า

ตาราง  เรียงจากบนลงล่าง 

Set Descending Direction
Loading...

52 รายการ

รายการต่อหน้า

ตาราง  เรียงจากบนลงล่าง 

Set Descending Direction