กล้องตรวจความปลอดภัยของคนในบ้าน Indoor Security Camera

  • จดจำใบหน้าของสมาชิกในครอบครัวได้มากถึง 16 คน
  • ส่งเตือนไปยังสมาร์ทโฟนเมื่อเจอคนแปลกหน้า
  • คอยบอกเมื่อกล้องพบสมาชิกผ่านเข้ามาในบ้าน
  • สามารถเลือกให้ไม่ต้องแจ้งบอกสำหรับสมาชิกที่อยู่ประจำที่บ้านตลอด...
  • ภาพ HD 1080p ด้วยมุมกว้าง 130°
  • สรุปรายงานการตรวจพบบุคคลในแต่ละวัน

Smart security camera - Netatmo