กล้องตรวจความปลอดภัยของคนในบ้าน Indoor Security Camera
- จดจำใบหน้าของสมาชิกในครอบครัวได้มากถึง 16 คน
- ส่งเตือนไปยังสมาร์ทโฟนเมื่อเจอคนแปลกหน้า
- คอยบอกเมื่อกล้องพบสมาชิกผ่านเข้ามาในบ้าน
- สามารถเลือกให้ไม่ต้องแจ้งบอกสำหรับสมาชิกที่อยู่ประจำที่บ้านตลอด...
- ภาพ HD 1080p ด้วยมุมกว้าง 130°
- สรุปรายงานการตรวจพบบุคคลในแต่ละวัน

Smart security camera - Netatmo

คลิก ที่นี่ เพื่อชม Netatmo