สุดยอดอุปกรณ์สมาร์ทโฮมปี 2017 โดย cnet

  • Amazon Echo อุปกรณ์ศูนย์กลางรับคำสั่งเสียง พร้อมผู้ช่วย Alexa
  • หลอดไฟเปลี่ยนสี Lifx สว่างขึ้น สีสวยขึ้น ใช้กับ IFTTT และ Alexa ได้ รวมทั้งไม่ต้องใช้ Hub
  • หลอดไฟสีขาว Philips Hue พร้อมอุปกรณ์หรี่ไฟ เหมาะสำหรับเริ่มต้น
  • หลอดไฟสำหรับความปลอดภัย BeOn ถ้าไฟฟ้าดับ หลอดไฟนี้จะติด ถ้ามีคนกดกริ่งประตู หรือมีสัญญาณเตือนภัย หลอดไฟนี้จะติด รวมทั้งสามารถช่วยส่องสว่างเสมือนมีคนอยู่ตามปกติ ยามที่ต้องอยู่ห่างไกลจากบ้านเป็นเวลานาน
  • กริ่งประตูภาพวีดีโอ SkyBell ความละเอียด 1080p สามารถเชื่อมต่อกับ Alexa, Nest หรือ IFTTT ได้

BestSmartHomeDevices2017

 

อ่านต่อเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่ https://www.cnet.com/topics/smart-home/best-smart-home-devices/