อุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่ชื่นชอบในงาน CES 2017 - Here’s Our Favorite Smart Home Tech From CES 2017 by Fortune

● เตาอบไมโครเวฟ Whirlpool ที่สแภนบาร์โค้ดกล่องอาหาร แล้วช่วยกำหนดเวลา และอุณหภูมิที่เหมาะสมในเตา

● เครื่องปรับและตรวจสอบคุณภาพอากาศ AirMega โดยเชื่อมโยงเข้ากับ Amazon Echo และ Alexa จะช่วยรายงานให้คุณทราบ

● กริ่งประตู Ring เห็นภาพวีดีโอ ว่าใครแวะมาที่บ้าน รวมทั้งสามารถทำ motion sensor ตรวจสอบความเคลื่อนไหว และใช้ในโหมดเวลากลางคืนได้ด้วย

favourite by Fortune

ชมภาพการใช้งาน และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://fortune.com/video/2017/01/07/heres-our-favorite-smart-home-tech-from-ces-2017/