สมาร์ทโฮมจะช่วยคุณประหยัดค่าไฟได้อย่างไรบ้าง Save money on your electric bill

  • เครื่องปรับอากาศ โดยทั่วไปมักจะใช้ค่าไฟไปมากกว่าครึ่งในแต่ละเดือน หากควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนจะทำให้สะดวกและง่ายมากขึ้น
  • อันดับ 2 คือแสงสว่าง สามารถเพิ่มอุปกรณ์ตรวจจับเพื่อให้เปิดปิดแสงสว่างเมื่อต้องการใช้โดยอัติโนมัติ ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ประมาณ 30%
  • สำหรับอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าอื่นๆ จัดหาสมาร์ทปลั๊ก หรือระบบเซ็นเซอร์เพื่อควบคุมเปิดปิดเมื่อต้องการใช้
  • ติดตั้งอุปกรณ์เก็บบันทึก และรายงานการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟน จะช่วยให้เราหาเจอในจุดที่ใช้ไฟฟ้ามากเกินจำเป็น

Save electric bill