ต้องดูแเลรดน้ำต้นไม้หรือพืชในสวน ทำจากสมาร์ทโฟนกันเลย Smart Garden

  • วัดความชื้น อุณหภูมิ แสงแดด และสารอาหารในดิน เป็นนาที
  • ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ต้องต่อไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่
  • ปรับการดูแลตามชนิดของพืชที่ต้องการน้ำมากน้อยไม่เท่ากัน
  • แอปให้คำแนะนำจากข้อมูลที่วัดมา ฐานข้อมูลการดูแลพืชหรือต้นไม้ และพยากรณ์อากาศ
  • บันทึกเวลาการเริ่มปลูก แนะนำเวลาการตัด การเก็บเกี่ยว และการแจ้งเตือนต่างๆ
  • ช่วยกันขนาดนี้ อยู่ที่ไหนก็ไม่ต้องห่วงแล้ว...

Edyn - Smart garden