ต้องดูแเลรดน้ำต้นไม้หรือพืชในสวน ทำจากสมาร์ทโฟนกันเลย Smart Garden

- วัดความชื้น อุณหภูมิ แสงแดด และสารอาหารในดิน เป็นนาที

- ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ต้องต่อไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่

- ปรับการดูแลตามชนิดของพืชที่ต้องการน้ำมากน้อยไม่เท่ากัน

- แอปให้คำแนะนำจากข้อมูลที่วัดมา ฐานข้อมูลการดูแลพืชหรือต้นไม้ และพยากรณ์อากาศ

- บันทึกเวลาการเริ่มปลูก แนะนำเวลาการตัด การเก็บเกี่ยว และการแจ้งเตือนต่างๆ

ช่วยกันขนาดนี้ อยู่ที่ไหนก็ไม่ต้องห่วงแล้ว...

Edyn - Smart garden

คลิก ที่นี่ เพื่อชม Edyn