ฮายโอ มือเปล่าก็ควบคุมบ้านได้

☑ควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมจากมือของคุณ ด้วยการเลื่อนมือ หรือสัมผัส

☑กำหนดจุดที่ไหนก็ได้ในบ้าน เป็นตำแหน่งในการควบคุมเปิดปิด เครื่องเสียง เล่นเพลง แสงสว่าง แอร์ เครื่องปรับอากาศ พัดลม โทรทัศน์ ม่าน ปุ่มบนสมาร์ทโฟน หรือตั้งเตือนภัยเมื่อมีใครเข้ามาถึง

☑ไม่ต้องพกสมาร์ทโฟนติดตัวไว้ตลอดเวลา หรือพกพาอุปกรณ์ใดๆอีกต่อไป

☑ควบคุมบ้านของคุณด้วยมือเปล่า

ฮายโอ Virtual Controls