ตะกร้าของฉัน 0 รายการ: 0.00 บาท

ไฟหมุนพร้อมเสียงไซเรน ไฟฉุกเฉิน ไฟไซเรน เตือนภัย Patlite 220V 5W สีแดง Revolving Warning Light with Siren

กดคลิก 2 ครั้งเพื่อดูภาพเต็ม

Zoom Out
Zoom In

ภาพอื่นๆ

ไฟหมุนพร้อมเสียงไซเรน ไฟฉุกเฉิน ไฟไซเรน เตือนภัย Patlite 220V 5W สีแดง Revolving Warning Light with Siren

1,570.00 บาท

มีของ ในสต็อค

2,450.00 บาท

1,570.00 บาท

Ordering partners

???????????

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • สำหรับเตือนภัย ที่พักอาศัย แนวเขตพื้นที่ระมัดระวัง อาคาร สถานที่ สัญญาณเครื่องจักร ขนถ่ายสินค้า เป็นต้น
  • สีแดง
  • ขนาด 10 cm
  • หลอดไส้ 5W
  • ไฟฟ้า 220V AC
  • ระดับเสียง 90dB ที่ระยะ 1 เมตร
  • หากต้องการใช้ไฟสัญญาณรุ่นอื่นๆ โปรดสอบถามทางแชทไลน์

ไฟฉุกเฉิน ไฟหมุน พร้อมเสียงไซเรน เตือนภัย สีแดง Patlite - DMS Smart

ไฟหมุนสัญญาณพร้อมเสียง Patlite - DMS Smart

ไฟฉุกเฉิน ไฟหมุน พร้อมเสียงไซเรน เตือนภัย สีแดง Patlite - DMS Smart

Patlite Products - DMS Smart