ตะกร้าของฉัน 0 รายการ: 0.00 บาท

อุปกรณ์เตือนภัยผู้บุกรุก เตือนเขตพื้นที่หวงห้าม พื้นที่อันตราย เตือนภัยด้วยสัญญาณเสียงและแสง Intruder detection Restricted Area

กดคลิก 2 ครั้งเพื่อดูภาพเต็ม

Zoom Out
Zoom In

ภาพอื่นๆ

อุปกรณ์เตือนภัยผู้บุกรุก เตือนเขตพื้นที่หวงห้าม พื้นที่อันตราย เตือนภัยด้วยสัญญาณเสียงและแสง Intruder detection Restricted Area

1,350.00 บาท

เขียนรีวิวสินค้า

มีของ ในสต็อค

2,100.00 บาท

1,350.00 บาท

Ordering partners

???????????

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุปกรณ์เตือนภัยผู้บุกรุก เตือนพื้นที่หวงห้ามอันตราย

ด้วยสัญญาณเสียงและแสง 

  • ตรวจจับความเคลื่อนไหว ช่วยระแวดระวัง เตือนภัยผู้บุกรุก เตือนเขตพื้นที่หวงห้าม พื้นที่อันตราย
  • อุปกรณ์ใช้ตรวจจับและส่งสัญญาณเตือน โดยต่อเข้าไฟไซเรน
  • ระยะตรวจจับความเคลื่อนไหว 2-12 เมตร
  • ปรับการหน่วงเวลาให้เปิดสัญญาณเตือนได้นาน 5 วินาที ถึง 10 นาที
  • ไฟไซเรนสำหรับเตือนภัย สีแดง ขนาด 4 นิ้ว
  • หลอด LED 5W
  • ไฟฟ้า 220V AC
  • ระดับเสียงดัง 90dB
  • ต่อใช้งานโดยมีสายไฟออกมาจากด้านล่างยาวประมาณ 10 ซม. มีเสียงและแสงพร้อมกัน
  • คลิก ที่นี่ เพื่อชมตัวอย่างสัญญาณเตือนเสียงและแสง

เตือนภัย โดยตรวจจับความเคลื่อนไหว บ้าน สำนักงาน ร้านค้า ธุรกิจ คลังสินค้า