ประยุกต์ใช้สวิตช์และเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ลดผลกระทบจากฝุ่น PM2.5

ตั้งปรับสภาวะแสงเป็นน้อยที่สุด และปรับการหน่วงเวลาตามที่ต้องการ

 • เลือกเปิดปิดด้วยสวิตช์ได้ หรือเปิดปิดโดยตรวจับความเคลื่อนไหวได้
 • ใช้เปิดปิดไฟทางเดิน บันได ระเบียง ห้องน้ำ หรือตั้งเปิดอัตโนมัติเมื่อมีคนเดินผ่าน และปิดเมื่อไม่มีใครอยู่
 • ปรับใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ทุกสภาวะแสง หากมีแสงเพียงพออยู่แล้วก็จะไม่เปิด
 • ระยะตรวจจับความเคลื่อนไหวไม่เกิน 9 เมตร (24°C)
 • ปรับการหน่วงเวลาให้ไฟเปิดอยู่นาน 7-13วินาทีได้ หรือสูงสุด 5-9นาที
 • ปรับตั้งสภาวะแสงโดยรอบในพื้นที่ได้ 3 - 2,000 LUX
 • ใช้กับโหลดหลอดไฟแบบไส้ 1200W และ 300W สำหรับฟลูออเรสเซนต์ หรือ LED
 • ติดตั้งง่าย สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย
 • ช่วยประหยัดไฟ และประหยัดพลังงาน
 • ใช้งานในสภาวะอุณหภูมิ -20°C ~ +40°C
 • ใช้งานในสภาวะความชื้น น้อยกว่า 93%RH
 • ใช้ไฟฟ้า 0.45W ขณะเปิดไฟ และ 0.1W ขณะรอตรวจจับ
 • ขนาด 70 x 115 x 35 mm
 • ลดจุดสัมผัสร่วม ลดความเสี่ยงติดเชื้อ