การเลือกสมาร์ทปลั๊ก - DMS Smart

สมาร์ทปลั๊กช่วยให้เราสามารถควบคุมการเปิดปิดไฟฟ้าผ่านทางช่องปลั๊กได้สะดวกขึ้น รวดเร็วขึ้น การเลือกหาสมาร์ทปลั๊กควรพิจารณาเลือกดูอะไรบ้าง คำนึงถึงอะไรบ้าง เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและความต้องการ

  1. กำลังไฟฟ้า ตรวจดูจำนวนวัตต์รองรับกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการใช้หรือไม่ โดยส่วนใหญ่จะรองรับที่ประมาณ 1000 ถึง 2000 วัตต์
  2. ขนาดของสมาร์ทปลั๊ก โดยเฉพาะถ้าเลือกใช้แบบช่องเดียว ควรจะเลือกที่ขนาดเล็กพอดีไม่เกะกะช่องปลั๊กอื่น บางรุ่นดูรูปร่างลักษณะกลมกะทัดรัด แต่จะทำให้ช่องปลั๊กที่เรามีเดิมหายไป 2-3 ปลั๊ก เพื่อให้ได้มา 1 ช่องสมาร์ทปลั๊กได้
  3. จำนวนช่องเสียบปลั๊กที่ต้องการ โดยส่วนใหญ่จะเป็นช่องเดียว และมีที่เป็นหลายช่อง 2-4 ช่องคล้ายกับปลั๊กพ่วงในตัวด้วย ถ้ามีหลายช่อง สามารถควบคุมเปิดปิดตั้งเวลาได้อิสระจากกันในแต่ละช่องหรือไม่ ควรจะตรวจสอบด้วย
  4. วัสดุที่ใช้ ความปลอดภัย ความแข็งแรง ไม่ติดไฟ ได้มาตรฐานหรือไม่
  5. รองรับการสั่งงานด้วยเสียงตามอุปกรณ์ที่ใช้อยู่หรือไม่ เช่น Amazon Alexa, Google Home หรือ Apple Siri/HomeKit
  6. เชื่อมต่อไวไฟ WiFi ได้ตรงเลย หรือต้องมีฮับ Hub เพิ่มในการเชื่อมต่อจึงจะทำงานได้ ต้องดูให้ดี มิเช่นนั้นอาจจะต้องจัดหาอุปกรณ์เพิ่ม
  7. หากมีความต้องการตั้งเวลาเปิดปิด ควรตรวจสอบฟังก์ชันการใช้งานตั้งเวลา สามารถตั้งเวลาได้ตามแบบที่ต้องการหรือไม่ บางรุ่นอาจมีข้อจำกัด ทำไม่ได้ตามแบบที่ต้องการ
  8. สามารถดูปริมาณการใช้ไฟฟ้า เป็นฟังก์ชันเสริม หากต้องการดูและควบคุมการใช้งาน นอกจากนี้บางรุ่นยังเสริมความปลอดภัยด้วยการปิดโดยอัตโนมัติเมื่อมีการใช้ไฟเกิน หรือไฟรั่ว
  9. ความต้องการอื่นๆเช่น ต้องการแชร์กันใช้งานได้หลายคนหรือไม่ รองรับการทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์สมาร์ทอื่นๆ เช่น สมาร์ทสวิตช์ สมาร์ทรีโมท หรือสมาร์ทเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิได้หรือไม่ เป็นต้น
  10. มีรับประกันสินค้าด้วยหรือไม่ 7 วัน, 15 วัน, 30 วัน, 3 เดือน, 6 เดือน หรือ 1 ปี บางทีซื้อมายังไม่ทันติดตั้งทดลองใช้ หมดประกันแล้วก็มี

หากท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือแก้ไข สามารถแนะนำเข้ามาได้ เพื่อปรับเนื้อหาให้เหมาะสมเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังเลือกหาสมาร์ทปลั๊กมาใช้งานกัน

https://www.facebook.com/dms.smart/posts/pfbid0h8fP91cK7mkS48rxD9bZ7i996KhYhgDuhEs7hWqzYrrSwmzK1zts3qq1PNbH9AkAl

การเลือกสมาร์ทปลั๊ก - DMS Smart