ยาอัจฉริยะ Smart Pills เทคโนโลยีที่ช่วยให้ยาทำได้มากกว่าและแตกต่างจากยาทั่วไป เพราะจริงๆ แล้ว ยานี้คือกล้องขนาดเล็กเท่าแคปซูลยา เมื่อกลืนเข้าไปจะถ่ายภาพทางเดินอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้ และส่งข้อมูลแบบไร้สายออกมายังอุปกรณ์ที่ผู้ป่วยสวมใส่

นอกจากแพทย์ที่คอยดูข้อมูลภาพจำนวนมากแล้ว ยังมี AI คอยช่วยประเมินและวิเคราะห์อีกด้วย

วิธีการนี้ช่วยทำให้การตรวจวิเคราะห์ง่ายขึ้น ในผู้ป่วยที่ประสบปัญหาหรือมีข้อจำกัดในการใช้วิธีส่องกล้องตรวจ

และในช่วงสถานการณ์โควิดที่จำกัดการเดินทางหรือการพบปะ ได้ช่วยให้แพทย์วินิจฉัยข้อมูลประกอบการรักษาได้ดีโดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาล

ยาอัจฉริยะ Smart Pills - DMS Smartยาอัจฉริยะ Smart Pills - DMS Smart