ประยุกต์ใช้สวิตช์และเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ลดผลกระทบจากฝุ่น PM2.5

ตั้งปรับสภาวะแสงเป็นน้อยที่สุด และปรับการหน่วงเวลาตามที่ต้องการ

  • เลือกเปิดปิดด้วยสวิตช์ได้ หรือเปิดปิดโดยตรวจับความเคลื่อนไหวได้
  • ใช้เปิดปิดไฟทางเดิน ระเบียง ห้องน้ำ หรือตั้งเปิดอัตโนมัติเมื่อมีคนเดินผ่าน และปิดเมื่อไม่มีใครอยู่
  • ปรับใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ทุกสภาวะแสง หากมีแสงเพียงพออยู่แล้วก็จะไม่เปิด
  • ระยะตรวจจับความเคลื่อนไหวไม่เกิน 9 เมตร (24°C)
  • ปรับการหน่วงเวลาให้ไฟเปิดอยู่นาน 7-13วินาทีได้ หรือสูงสุด 5-9นาที
  • ปรับตั้งสภาวะแสงโดยรอบในพื้นที่ได้ 3 - 2,000 LUX

 

อ่านต่อ